หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม

(VOVWorld)-จากฝีมือของอาสาสมัครชาวสาธาณรรัฐเกาหลี บ้านกว่า๑๐๐หลังในหมู่บ้านที่ยากจนในจังหวัดกว๋างนามได้กลายเป็นภาพวาดผืนใหญ่ที่มีชีวิตชีวา  และกลายเป็นหมู่บ้านวาดภาพแห่งแรกในเวียดนาม
(VOVWorld)-เมื่อวันที่๒๘มิถุนายน คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนามได้ประสานงานกับสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำเวียดนามและองค์การภาคเอกชนเปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิจิตศิลป์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามในตำบลตามแทง  โดยมีผู้ลงสมัครชาวสาธารณรัฐเกาหลีนับสิบคนเข้าร่วม จากฝีมือของอาสาสมัครชาวสาธาณรรัฐเกาหลี บ้านกว่า๑๐๐หลังในหมู่บ้านที่ยากจนในจังหวัดกว๋างนามได้กลายเป็นภาพวาดผืนใหญ่ที่มีชีวิตชีวา  และกลายเป็นหมู่บ้านวาดภาพแห่งแรกในเวียดนาม

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 1 จากรูปแบบหมู่บ้านภาพวาดที่มีเชื่อเสียงในสาธารณรัฐเกาหลี  โครงการดังกล่าวได้ตั้งความหวังว่า  จะช่วยให้ประชาชนพัฒนาการท่องเที่ยวและยกระดับจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 2
จากฝีมือของอาสาสมัครชาวสาธาณรรัฐเกาหลี บ้านกว่า๑๐๐หลังในหมู่บ้านที่ยากจนในจังหวัดกว๋างนามได้กลายเป็นภาพวาดที่มีชีวิตชีวา

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 3

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 4
นางOh Ye Seul  อายุ๒๕ปี อาสาสมัครชาวสาธารณรัฐเกาหลี

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 5

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 6

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 7

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 8

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 9
ภาพวาดเกี่ยวกับเจ้าขอบข้าน

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 10

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 11

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 12

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 13

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 14

หมู่บ้านภาพวาดแห่งแรกในเวียดนาม - ảnh 15

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด