ความสามัคคีระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -การประชุมสมัชชาใหญ่สภาสันติภาพโลกครั้งที่ 22 ได้เปิดขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยมีผู้แทนประมาณ 200 คน รวมทั้ง แขกรับเชิญประมาณ 100 คนจาก 49 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญ มีส่วนช่วยยกระดับบทบาทและสถานะของเวียดนาม เป็นการแสดงให้เห็นถึงส่วนร่วมที่แข็งขันและมีความรับผิดชอบของเวียดนามต่อกิจกรรมต่างๆของขบวนการสันติภาพ โดยเฉพาะสภาสันติภาพโลก

ความสามัคคีระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ảnh 1
นาย อวงจูลิว ประธานคณะกรรมการสันติภาพเวียดนาม (Photo: TTXVN)

ภายหลังจัดตั้งมากว่า 70 ปี สภาสันติภาพโลกได้ยืนหยัดเป้าหมายคือผลักดันการสร้างสรรค์สันติภาพ การต่อสู้และสนับสนุนความสามัคคีกับประชาชนประเทศต่างๆในโลกเพื่อสันติภาพ ความยุติธรรม เอกราชของประชาชาติและอธิปไตย ด้วยเป้าหมายนี้ สภาสันติภาพโลกถือเป็นที่พึ่งให้แก่ขบวนการก้าวหน้าเพื่อสันติภาพในโลก

 กว่า 7 ทศวรรษที่เวียดนามเดินพร้อมกับสภาสันติภาพโลก

สภาสันติภาพโลกและเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์พิเศษ เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่จัดตั้งสภาสันติภาพโลกเมื่อปี 1949 ในตลอดกว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา สภาสันติภาพโลกได้เดินพร้อมกับเวียดนาม สามัคคีและสนับสนุนเวียดนามในทุกระยะแห่งประวัติศาสตร์ในการต่อสู้เพื่อสันติภาพ เอกราชประชาชาติ การรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวและบูรณภาพแห่งดินแดน ภารกิจการสร้างสรรค์และปกป้องประเทศในปัจจุบัน เวียดนามเป็นสมาชิกที่แข็งขันและมีความรับผิดชอบของสภาสันติภาพโลก ซึ่งเป็นเหตุผลที่สภาสันติภาพโลกได้เลือกจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 22 ณ เวียดนาม นาย อวงจูลิว ประธานคณะกรรมการสันติภาพเวียดนามได้ยืนยันว่า

“การเข้าร่วมของเวียดนามในกิจกรรมต่างๆของสภาสันติภาพโลกได้รับการรับรองจากเพื่อนมิตรชาวต่างชาติและสมาชิกของสภาฯ สองคือ เวียดนามเป็นประเทศที่มีความเงียบสงบ เสถียรภาพ กำลังเปลี่ยนแปลงใหม่ ผสมผสานและพัฒนา ประชาชนเวียดนามมีเกียรติประวัติแห่งความรักชาติ ใฝ่สันติภาพและเป็นมิตร มีความรักใคร่และซื่อสัตย์”

ในรอบกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ในสภาวการณ์ที่โลกกำลังตกเข้าสู่ภาวะวิกฤตและภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ เวียดนามได้ประสบผลสำเร็จต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม นี่คือปัจจัยที่ทำให้บรรดาประเทศสมาชิกของสภาสันติภาพโลกเห็นว่า เวียดนามเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดการประชุมครั้งนี้

 เวียดนามส่งสารเกี่ยวกับคุณค่าของสันติภาพ ความสามัคคีระหว่างประเทศ

ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงสถานะและบทบาทการเป็นประเทศก่อตั้งสภาสันติภาพโลก เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสภาฯอย่างแข็งขันและเป็นฝ่ายรุก โดยเฉพาะ การขานรับคำเรียกร้องสตอกโฮล์มเกี่ยวกับการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ การเข้าร่วมฟอรั่มการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ของสภาสันติภาพโลกอย่างแข็งขัน เมื่อปี 2017 คณะกรรมการสันติภาพเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสันติภาพโลก ณ กรุงฮานอย เวียดนามเป็นเกียรติที่สภาสันติภาพโลกจัดตั้งรางวัลโฮจิมินห์เพื่อมอบให้แก่นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและนักรบแห่งสันติ เมื่อปี 1980 รางวัลนี้ได้มอบให้แก่บรรดาผู้นำขบวนการสันติภาพของปาเลสไตน์ นามิเบียและแอฟริกาใต้  ซึ่งเป็นการยืนยันถึงเสียงพูด บทบาทและชื่อเสียงของเวียดนามและคณะกรรมการสันติภาพเวียดนามต่อสภาสันติภาพโลก

การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบ เป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม โดยเฉพาะคณะกรรมการสันติภาพเวียดนาม เป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามแนะนำประวัติศาสตร์ เกียรติประวัติแห่งการต่อสู้ การรักษาเอกราช เสรีภาพของประเทศ การต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติและผลสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ นาย อวงจูลิว ประธานคณะกรรมการสันติภาพเวียดนามได้ย้ำว่า

 “ ผ่านการประชุมนี้ พวกเราอยากส่งสารและภาพลักษณ์ของประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ในปัจจุบัน แนวทางการต่างประเทศที่อิสระ พึ่งตนเอง สันติภาพ มิตรภาพ ส่วนร่วมของเวียดนามต่อกิจกรรมต่างๆของขบวนการสันติภาพโลก โดยเฉพาะกิจกรรมของสภาฯต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ   นี่ก็เป็นโอกาสเพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับจิตสำนึกของประชาชนทุกชั้นชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อบทบาทและคุณค่าของสันติภาพในกระบวนการสร้างสรรค์และปกป้องประเทศเวียดนามและเป็นการแสดงให้เห็นว่า ความสามัคคีระหว่างประเทศการสนับสนุนของเพื่อนมิตรชาวต่างชาติเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิวัติเวียดนาม”

ปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการปกป้องและรักษาสันติภาพได้รับความเข้าใจอย่างกว้างขวางมากขึ้น สันติภาพไม่เพียงแต่คือการไม่มีสงครามเท่านั้นหากยังรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและความเป็นธรรม จากการตระหนักดังกล่าว เวียดนามได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างแข็งขัน เหมือนสารในการประชุมสมัชชาใหญ่สภาสันติภาพโลกครั้งที่ 22 ปี 2022 คือความสามัคคีระหว่างประเทศ ร่วมกันปฏิบัติเพื่อสันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด