นิมิตหมายของการทูตพหุภาคีปี 2020

(VOVWORLD) - ในความสำเร็จของงานด้านการต่างประเทศเวียดนามในปี 2020 การทูตพหุภาคีได้สร้างนิมิตหมายที่โดดเด่น โดยท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการแปรความท้าทายให้เป็นโอกาสอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และคล่องตัวเพื่อยกระดับสถานะและชื่อเสียงของเวียดนามให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลก
นิมิตหมายของการทูตพหุภาคีปี 2020 - ảnh 1วันที่1 มกราคมปี  2020 เวียดนามได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ปี 2020ถือเป็นปีที่โลกต้องเผชิญความผันผวนที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างลึกต่อทุกด้านของชีวิตเศรษฐกิจสังคม การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง รวมทั้งความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ เป็นต้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนนั้น เวียดนามได้ปฏิบัติ2หน้าที่สำคัญคือประธานอาเซียน ปี2020 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยได้ประสบผลงานที่น่ายินดี สร้างนิมิตหมายและสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้แก่กลไกความร่วมมือในเวลาข้างหน้า

ตั้งใจฟันฝ่าอุปสรรค

ในฐานะเป็นประธานอาเซียนปี 2020 เวียดนามได้นำพาอาเซียนปฏิบัติเป้าหมายและกิจกรรมความร่วมมือที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปี 2020 อย่างลุล่วงด้ยดี กระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนได้รับการผลักดันและบรรลุความคืบหน้า โครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคได้รับการธำรงและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนับวันกว้างลึกมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในทุกด้านระดับภูมิภาคหรือ RCEP ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่สนทนาภายใต้การนำของเวียดนาม ซึ่งช่วยจัดตั้งเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมได้รับการค้ำประกัน ความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศนับวันพัฒนาเข้าสู่ส่วนลึก จริงจังและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายใต้การนำของเวียดนาม อาเซียนได้มีการปฏิบัติอย่างคล่องตัวและเป็นฝ่ายรุกในการรับมือสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น นาย เหงวียนมิงหวู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า“พวกเราได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว โดยแม้จะปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ทุกการประชุมก็ได้รับการจัดตั้งตามแผนที่ได้วางไว้และทุกกิจกรรมความร่วมมือต่างได้รับการปฏิบัติ ส่วนสำหรับระเบียบวาระของการประชุมต่างๆ พวกเราได้มีส่วนร่วมเชื่อมโยงประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆกับผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกและความคิดริเริ่มต่างๆของเวียดนามได้กลายเป็นความคิดริเริ่มของอาเซียน”

หัวข้อ “ความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว”ที่เวียดนามเสนอสอดคล้องกับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกในปี 2020 และนำไปสู่ผลงานต่างๆที่เป็นรูปธรรม โดยเวียดนามได้รับทราบประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆและเสนอความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรม เช่น กองทุนเพื่อการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดตั้งคลังสำรองอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดและระเบียบการเดินทางที่ปลอดภัยของอาเซียน เป็นต้น ซึ่งการที่อาเซียนอนุมัติเอกสารกว่า 80 ฉบับ ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดการประชุมผู้นำอาเซียนที่เน้นถึงปัญหาที่สำคัญๆของภูมิภาค เช่น ความมั่นคงและการพัฒนา ได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของปีประธานอาเซียน 2020 ของเวียดนาม

ส่วนในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามได้มีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม โดยนับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามจัดการสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติกฎบัตรสหประชาชาติในโอกาสรำลึกครบรอบ 75ปีการลงนามกฎบัตรสหประชาชาติภายใต้อำนวยการของนาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม จำนวนผู้นำประเทศต่างๆที่ลงทะเบียนเพื่อการกล่าวปราศรัยสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดการประชุมและเป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติออกแถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ นาย เหงวียนมิงหวู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เผยต่อไปว่า“อาจกล่าวได้ว่า พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในปี 2020 ให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยได้มีส่วนร่วมเชิดชูกฎบัตรสหประชาชาติ เสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและสันติภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้ประเมินว่า เวียดนามคือหุ้นส่วนที่เข้มแข็ง ซึ่งนี่ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เวียดนามเท่านั้น หากยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อื่นๆเพื่อตอบสนองความคาดหวังของประชาคมโลกต่อเวียดนามอีกด้วย”

การยกระดับสถานะและชื่อเสียงบนเวทีโลก

ในฐานะประธานอาเซียนและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามได้ปฏิบัติบทบาทของตนเป็นอย่างดีเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเพื่อมีส่วนร่วมเพิ่มการปรากฎตัวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกิจกรรมของอาเซียน ในการปฏิบัติหน้าที่ประธานหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามเสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อเสนอเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนในการค้ำประกันความมั่นคง เวียดนามยังได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น ปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่าน สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมนและปัญหาตะวันออกกลาง เป็นต้น และเวียดนามก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสหประชาชาติต่อระเบียบวาระของอาเซียนเกี่ยวกับสันติภาพและความมั่นคง ซึ่งช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามในฐานะเป็นประธานอาเซียนและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

จากสถานะและบทบาทที่ได้รับการยกระดับให้สูงเด่นเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลก เวียดนามก็ได้รับความสนใจและได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมระดับโลก เช่น การประชุมผู้นำจี20 และการประชุมผู้นำจี7  ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเพราะเวียดนามได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆต่างๆในปีนี้เท่านั้น หากเป็นผลของสถานะของเวียดนามที่ได้รับการยกระดับให้สูงเด่นมากขึ้น แนวทางการต่างประเทศที่ถูกต้องและการผสมผสานระหว่างการทูตทวิภาคและพหุภาคีอีกด้วย

เมื่อหวนมองปี 2020 ที่เต็มไปด้วยความท้าทายต่างๆ เวียดนามได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน 2020 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างลุล่วง โดยท่ามกลางสภาวการณ์ที่มีความยากลำบาก เวียดนามได้สร้างนิมิตหมายที่โดดเด่นและความสำเร็จด้านการทูตพหุภาคีในปี 2020 จะสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อให้เวียดนามมีความมั่นใจและเดินหน้าผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด