ผลักดันการปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(VOVWORLD) - หลังจากได้รับการจัดตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน เมื่อวันที่ 20 กันยายน คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ประชุมนัดแรกภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก โดยหน้าที่หลายประเด็นที่วางไว้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผลักดันกระบวนการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์ในเวียดนาม เพราะนี่คือแนวโน้มที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อมีระเบียบราชการที่มีประสิทธิภาพและรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจของเวียดนาม

ผลักดันการปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (chinhphu.vn)

ตามการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติปี 2018 เวียดนามอยู่อันดับที่ 88 จากจำนวนทั้งหมด 193 ประเทศและดินแดน และอยู่อันดับที่ 6 ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน จากการปฏิบัติกรอบโครงสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ปี 2015 จนถึงขณะนี้มีกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นกว่า 50 แห่งทำการวิจัยและสร้างสรรค์โครงสร้างรัฐบาล ทางการอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดทำฐานข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสถานประกอบการ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

การผลักดันการปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์คือแนวโน้มที่ต้องเกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี 2000 พรรคและรัฐได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมของสำนักงานภาครัฐ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่และการเป็นผู้เดินหน้าเพื่อพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยให้ประสบความสำเร็จ

กรมการเมืองพรรคได้ประกาศใช้มติ 36 เกี่ยวกับการผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก มติได้ระบุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจนถึงปี 2020 “ปฏิบัติโครงการปฏิรูประเบียบราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์และให้บริการภาครัฐออนไลน์ในระดับสูงและในหลายด้าน” และเมื่อปี 2015 รัฐบาลได้ประกาศใช้มติฉบับแรกเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นหลายแห่งได้ปฏิบัติการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในหลายด้าน เพื่อเปิดเผยกิจกรรมของสำนักงานภาครัฐ ซึ่งความพยายามดังกล่าวได้ช่วยให้เวียดนามถูกเลื่อนอันดับขึ้นในจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติ โดยปี 2018 เวียดนามได้เลื่อนขึ้น 1 อันดับเมื่อเทียบกับปี 2016 อยู่อันดับที่ 88 จากจำนวนทั้งหมด 193 ประเทศ และอยู่อันดับที่ 6 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ไทยและฟิลิปปินส์

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องตระหนักได้ดีว่า อันดับนี้ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ถ้ามองผลงานของประเทศต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์คือแนวโน้มที่จำเป็น เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของรัฐบาล ขจัดการทุจริตคอรัปชั่น มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นแนวทางเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประชาชาติ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็งในทั่วโลก นาย หมายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักรัฐบาลได้แสดงความเห็นว่า “ปัจจุบัน การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์คือความต้องการที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งของประเทศต่างๆในกระบวนการปฏิรูป เพราะเกี่ยวข้องถึงการพัฒนาของรัฐบาล ซึ่งเวียดนามก็อยู่ในกระบวนการนี้ หลังจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติไปจนถึงเทคโนโลยีดิจิตอล  เวียดนามได้สร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ซึ่งได้บรรลุผลงานในเบื้องต้น แม้ยังมีข้อจำกัดก็ตาม”

ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติในเวลาที่จะถึง

รัฐบาลเวียดนามกำลังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และมีความคาดหวังว่า ในเวลาที่จะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี ในการประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 20 กันยายน นาย เหงียนแหม่งหุ่ง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า ทางกระทรวงฯกำลังปรับปรุงการแก้ไขโครงสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นเสนอให้รัฐบาลอนุมัติในปี 2018 โดยเร็ว บนเจตนารมณ์เพื่อให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆปฏิบัติได้โดยง่าย ตามความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเข้าถึงอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการบริการภาครัฐ แหล่งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ต้องผลักดันการสร้างสรรค์ฐานข้อมูลแห่งชาติ โดยเฉพาะฐานข้อมูลชุมชน ส่วนนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ยืนยันว่า “พวกเราอยากแสดงให้เห็นถึงจิตใจ ความมุ่งมั่นทางการเมืองในระดับสูงและเคร่งครัด แก้ไขอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามให้ประสบความสำเร็จ อันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามปรับเพิ่มสูงขึ้น รับใช้ประชาชน ภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ดังนั้นต้องรับรู้วิธีการปฏิบัติงาน การแบ่งมอบหมายส่วนงาน เร่งรัดการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีระเบียบวินัยที่เคร่งครัดในการปฏิบัติ ไม่ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”

นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้บรรดารัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่น โดยในเดือนตุลาคมปี 2018 กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ประสานกับสำนักงานรัฐบาลจัดทำกรอบโครงสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เวียดนาม 2.0 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในโลก และในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0เพื่อยื่นเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติ

รัฐบาลเวียดนามกำลังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละระดับและหน่วยงาน ซึ่งด้วยความพยายามนี้ ในเวลาที่จะถึง จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม มีส่วนร่วมตอบสนองการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่กำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็งในโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด