ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออย่างมั่นคงยั่งยืน

(VOVWORLD) -บทบาทของวัฒนธรรมได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นและการประชุมด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศที่จัดขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายนคือก้าวเดินที่เป็นรูปธรรมเพื่อแปรแนวทางหน้าที่หลักในงานด้านวัฒนธรรมช่วงปี2021-2025ให้เป็นรูปธรรมในภาคปฏิบัติ
ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออย่างมั่นคงยั่งยืน - ảnh 1การประชุมด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศ

ในเวลาที่ผ่านมา แนวทางการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและมากด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพื่อตอบสนองความต้องการในภารกิจการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืนถือเป็นจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนาม ซึ่งปี2021เป็นนิมิตหมายสำคัญในภารกิจการพัฒนาประเทศเมื่อสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13ได้กำหนดแนวทางหลักสำหรับการพัฒนาในเวลาข้างหน้า บทบาทของวัฒนธรรมได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นและการประชุมด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศที่จัดขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายนคือก้าวเดินที่เป็นรูปธรรมเพื่อแปรแนวทางหน้าที่หลักในงานด้านวัฒนธรรมช่วงปี2021-2025ให้เป็นรูปธรรมในภาคปฏิบัติ

ในมติการประชุมครั้งที่5 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่8 ได้ระบุว่า “วัฒนธรรมเวียดนามเป็นผลของการทำงานอย่างสร้างสรรค์และการต่อสู้อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อรักษาและสร้างสรรค์ชาติมานับพันปีของประชาชาติเวียดนาม เป็นผลของการแลกเปลี่ยนและคัดกรองความดีเลิศของวัฒนธรรมโลกเพื่อนำมาเสริมสร้างและพัฒนาให้สมบูรณ์ก้าวหน้าต่อไป วัฒนธรรมเวียดนามได้หล่อหลอมจิตวิญญาณ ความกล้าแข็งและความมั่นใจของเวียดนาม สร้างสรรค์ประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของประชาชาติ” โดยจุดที่โดดเด่นในตลอดกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมเวียดนามคือการปลูกฝังและส่งเสริมคุณค่าที่เป็นอมตะ กลั่นกรองยกเลิกสิ่งที่ล้าหลัง คัดเลือกเพื่อรับและเสริมสร้างสิ่งที่ดีเลิศของวัฒนธรรมมนุษยชาติ มีส่วนร่วมพัฒนาคนเวียดนามในทุกด้านด้วยหลักการคุณค่าแห่งความจริง-ความดี-ความงาม มีวิถีชีวิตและบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจากการทราบซึ้งและตระหนักในจิตใจแห่งประชาชาติผ่านการส่งเสริมความรักชาติ ความมุ่งมั่นในการพึ่งตนเอง พึ่งพลังภายในและความเมตตา คนเวียดนามรุ่นต่างๆได้สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการฝ่าฟันอุปสรรคความท้าทายนานัปการเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น

การส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมเวียดนามเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของพรรค รัฐ และทั้งสังคมเวียดนามและสิ่งนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในสภาวการณ์ของโลกาภิวัตน์และการผสมผสานระหว่างประเทศ ตลอดจนผลที่เข้มแข็งจากระบบสื่อรูปแบบใหม่ที่ทำให้โลกกลายเป็นชายคาร่วม ดังนั้น ถ้าหากประเทศใดไม่รักษาเอกลักษณ์ของตนเอาไว้ก็ไม่เพียง แต่ถูกหลอมรวมในกระแสโลกเท่านั้น หากยังเสี่ยงที่จะสูญเสียทั้งประชาชาติเพราะ "การสูญเสียเอกลักษณ์วัฒนธรรมคือการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง" ในขณะเดียวกันหากประเทศใดที่รู้จักวิธีการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนก็สามารถสร้างนิมิตหมายเฉพาะในกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในการส่งเสริมพลังแห่งวัฒนธรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น นับเป็นครั้งแรกที่ความคิดเกี่ยวกับ "พลังที่ยืดหยุ่น" ของวัฒนธรรมได้ถูกระบุในเอกสารของสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 พร้อมกับทิศทางใหญ่คือ การพัฒนามนุษย์อย่างรอบด้าน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้าและมากด้วยด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อให้วัฒนธรรมกลายเป็นพลังภายในและเป็นแรงกระตุ้นที่แท้จริงของภารกิจการพิทักษ์และพัฒนาประเทศ

เพื่อให้วัฒนธรรมและมนุษย์กลายเป็นพลังภายในและได้รับการเผยแพร่อย่างเข้มแข็งในชีวิตสังคมอย่างแท้จริง การประชุมด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเพื่อนำแนวทาง หน้าที่หลักของงานด้านวัฒนธรรมในช่วงปี 2021-2025 ด้วยวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 ที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ได้วางไว้นั้นสามารถเข้าสู่ชีวิตสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการมีบทบาทสถานะที่ทัดเทียมกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมของชาติจะยังคงเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในเวลาข้างหน้า ทั้งนี้พร้อมกับการกำหนดแนวทางใหญ่ที่ระบุในมติการประชุมใหญ่พรรคฯสมัยที่13และมาตรการ หน้าที่ต่างๆที่ได้รับความเห็นพ้องจากที่ประชุมใหญ่ด้านวัฒนธรรมครั้งนี้ กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆจะนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแขนงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ อันเป็นการสร้างเสริมและสงวนพลังของวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้คุณค่าของแหล่งพลังที่ล้ำค่านี้เอื้อประโยชน์ต่อภารกิจการพัฒนาของประเทศ

ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า หน้าที่ต่างๆดังกล่าวก็คือการส่งเสริมคุณค่าแห่งเกียรติประวัติที่ดีงามของชาติของคนเวียดนาม นั่นคือความรักชาติ จิตใจแห่งความสามัคคี ความเป็นพี่น้องร่วมชาติ โดยพลังอันแข็งแกร่งแห่งประชาชาติที่เกิดจากสิ่งที่เรียบง่ายแต่กลับมีความมั่นคงที่สุด นั่นคือ “พลังที่ยืดหยุ่น” นี่ถือเป็นปัจจัยภายในที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามให้นับวันมีอารยธรรม ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะของประชาชาติ./.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด