พลเมืองนครหลวงที่ยอดเยี่ยม แพทย์ประชาชนเหงียนเตี๊ยนกวี๊ยด

(VOVworld) - “ถ้าเป็นหมอก็ไม่ควรคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว หากต้องคิดดูว่า สามารถทำได้อะไรและช่วยอะไรผู้ป่วยบ้าง” นั่นคือความคิดและปรัชญาชีวิตของแรงงานวีรชน แพทย์ประชาชน รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เหงียนเตี๊ยนกวี๊ยด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหวียดดึ๊ก ซึ่งเป็น 1 ใน 10 พลเมืองนครหลวงยอดเยี่ยมประจำปี 2014
(VOVworld) - “ถ้าเป็นหมอก็ไม่ควรคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว หากต้องคิดดูว่า สามารถทำได้อะไรและช่วยอะไรผู้ป่วยบ้าง” นั่นคือความคิดและปรัชญาชีวิตของแรงงานวีรชน แพทย์ประชาชน รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เหงียนเตี๊ยนกวี๊ยด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหวียดดึ๊ก ซึ่งเป็น 1 ใน 10 พลเมืองนครหลวงยอดเยี่ยมประจำปี 2014
พลเมืองนครหลวงที่ยอดเยี่ยม แพทย์ประชาชนเหงียนเตี๊ยนกวี๊ยด - ảnh 1
รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เหงียนเตี๊ยนกวี๊ยด
สำหรับคุณเหงียนวันหยุง ชาวจังหวัดนามดิ๋ง ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เหงียนเตี๊ยนกวี๊ยดถือเป็นผู้มีพระคุณ เพราะได้พยายามหาทางรักษาอย่างเต็มที่จนสุขภาพของนายหยุงดีขึ้น นายหยุงเล่าว่า “หลังจากทำการตรวจ หมอทุกคนต่างบอกว่า ผมควรผ่าตัดอีกรอบหนึ่ง โดยหมอได้ประชุมกันหลายครั้งและมีความเห็นว่า การผ่าตัดครั้งนี้ยากมาก แต่คุณกวี๊ยดยังคงมุ่งมั่นที่จะทำการผ่าตัด ซึ่งเขาบอกกับผมว่า จะทำอย่างดีที่สุด ปัจจุบัน สุขภาพของผมดีขึ้นแล้ว
ในตลอด 30 ปีของการเป็นศัลยแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เหงียนเตี๊ยนกวี๊ยดจำไม่ได้ว่าผ่าตัดไปแล้วกี่ครั้ง แต่เขามีปรัชญาชีวิตที่ว่า “ถ้าเป็นหมอก็ไม่ควรคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว หากควรคิดว่าจะสามารถทำได้อะไรและช่วยอะไรผู้ป่วยบ้าง”  สำหรับนายแพทย์ผู้นี้ เวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวันนั้นไม่เพียงพอ เพราะต้องทำการเดินตรวจรอบ ๆ โรงพยาบาล  ตรวจผู้ป่วย ทำการผ่าตัดและเข้าร่วมการสัมมนาต่างๆ
จากการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และความมุมานะในการศึกษาวิจัยทำให้เขาได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในการผ่าตัด ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้สร้างความสามัคคีในกลุ่มแพทย์ พยาบาลและข้าราชการเพื่อสร้างสรรค์โรงพยาบารเหวียดดึ๊กให้กลายเป็นศูนย์ผ่าตัดแถวหน้าของประเทศ นายแพทย์เหงียนกวางเหงีย จากโรงพยาบาลเหวียดดึ๊กเผยว่า  “ผมทำงานกับคุณกวี๊ยดได้ 15 ปีแล้ว ส่วนผมเอง ผมเห็นว่า คุณกวี๊ยดเป็นแพทย์ที่เก่งมาก ซึ่งไม่เพียงแต่รักษาโรคให้ผู้ป่วยเท่านั้น หากยังให้การดูแลเอาใจใส่ต่อหน้าที่การบริหารโดยเฉพาะให้ความสนใจต่อคนรุ่นใหม่และเจ้าหน้าที่ข้าราชการของโรงพยาบาล จนมีแนวทางที่ถูกต้องซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลพัฒนายิ่งขึ้น นอกจากนี้เขายังเป็นอาจารย์ของแพทย์หลายคนในโรงพยาบาลเหวียดดึ๊กโดยได้สอน และฝึกอบรมให้แพทย์รุนใหม่หลายคนประสบความสำเร็จในอาชีพ
พลเมืองนครหลวงที่ยอดเยี่ยม แพทย์ประชาชนเหงียนเตี๊ยนกวี๊ยด - ảnh 2
รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เหงียนเตี๊ยนกวี๊ยดกำลังตรวจดูอาการของผู้ป่วยที่จังหวัดลายโจว์
แม้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในด้านศัลยศาสตร์แต่โรงพยาบาลเหวียดดึ๊กยังคงต้องประสบกับความยากลำบาก นั่นคือปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล การขาดแคลนอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างความเท่าเทียมกันในการรักษาโรค ผู้อำนวยการเหงียนเตี๊ยนกวี๊ยดได้เดินหน้าปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการแยกระดับผู้ป่วยตั้งแต่ระดับท้องถิ่น พัฒนาโรงพยาบาลในเครือและช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลระดับต่ำกว่าในการรักษาโรค เพิ่มจำนวนห้องตรวจที่มีคุณภาพและเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการ เป็นต้น จนประสบประสิทธิภาพอย่างจริงจัง ซึ่งในแต่ละปี ทางโรงพยาบาลทำการผ่าตัดประมาณ 34,000 ครั้ง ซึ่งในนั้นมีกว่าร้อยละ 70 เป็นการผ่าตัดพิเศษและการผ่าตัดระดับ 1 ตลอดจนทำการปลูกถ่ายไตเป็นประจำ ส่วนเทคนิกในการปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยสมองตายก็สามารถตามทันแนวทางการพัฒนาของการแพทย์โลก สำหรับภารกิจที่ต้องปฏิบัติเฉพาะหน้า รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เหงียนเตี๊ยนกวี๊ยดได้เผยว่า “พวกเราประสบความลำบากมากมายเนื่องจากแรงกดดันจากงานทำ เพราะโรงพยาบาลของเราไม่เพียงแต่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศเท่านั้นหากยังของภูมิภาคอีกด้วย ดังนั้นพวกเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข พรรคและรัฐเวียดนามให้ลุล่วงไปด้วยดี” 
รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เหงียนเตี๊ยนกวี๊ยดบอกว่า ความสุขของเขาในการทำงานคือได้อุทิศให้แก่งานที่ทำ ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อยืนยันคุณธรรมของตนเองเท่านั้น หากยังเพื่อแสวงหาความสำเร็จใหม่ๆ ด้านการแพทย์เพื่อรับใช้ภารกิจการตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชน./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด