Chủ tịch Hồ Chí Minh – biểu tượng niềm tin của nhân dân Việt Nam

(VOV5)- Hôm nay, nhiều tờ báo lớn tại Việt Nam dành chuyên mục đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015).

Các báo đều đăng tải toàn bộ nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra hôm qua (18/05), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Cũng trong số báo ngày hôm nay, các tờ báo đăng tải những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử trong nước và bè bạn quốc tế, những người từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng với đó là các phong trào thi đua, gương các cá nhân, đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cả nước; các hoạt động kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong nước và nước ngoài.

Báo Quân đội nhân dân đăng xã luận cùng các bài viết khẳng định phẩm chất, nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trang nhất của báo có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh với trích dẫn của Người: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bâc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cùng với đó, báo có bài xã luận đề cập tư tưởng lớn, mang tính nhân văn cao cả và tính nhân dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là trọng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đây cũng là đường lối xuyên suốt, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó vận dụng tư tưởng trọng dân, gần dân, gắn bó mật thiết với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Xã luận khẳng định: “Những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh, những tư tưởng của Người- hiện thân cho khát vọng của các dân tộc về bình đẳng, độc lập, tự do, giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau… vẫn trường tồn và lan tỏa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ”.

Trang nhất của báo Nhân dân số ra ngày hôm nay đăng hình Chủ tịch Hồ Chí Minh với khẩu hiệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!”. Dưới đó là xã luận khẳng định giá trị, tầm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Bài xã luận nhấn mạnh: “Muốn Đảng mạnh, được nhân dân tin tưởng, yêu quí, nhất định phải tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, nhất là việc sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót một cách quyết liệt, dứt điểm, gắn với việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Báo Nhân dân cũng đăng tải bài viết nhan đề “Sức mạnh của Đảng là ở lòng tin của dân”, trong đó phân tích giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Bài viết khẳng định sức mạnh của Đảng là ở lòng tin của dân, lòng tin đó được xây đắp bền vững chính là ở chỗ Đảng quán triệt đường lối nhân dân, sự nghiệp cách mạnh là của dân, do dân và vì dân.

Xã luận trên trang nhất báo Sài Gòn giải phóng hôm nay có nhan đề “Biểu tượng của niềm tin”, trong đó khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của niềm tin đối với nhân dân Việt Nam, niềm tin ấy có sức thu phục nhân tâm, có độ bền vững chắc giúp nhân dân Việt Nam găn bó, vượt qua gian lao, thử thách, tiến cùng thời đại. Cũng theo tác giả bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo – một nhân cách cầm quyền kiểu mới, luôn đứng về nhân dân, được nhân dân tôn thờ, yêu kính. Người đã để lại cả một sự nghiệp lớn lao với những di sản tinh thần vô giá. Trong số này, báo Sài Gòn giải phóng giới thiệu một số bài viết của những người bạn Ấn Độ thể hiện tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Phản hồi

Các tin/bài khác