Dâng Người câu ví Làng Sen

Dâng Người câu ví Làng Sen

(VOV5) - Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt mà các nghệ sĩ trẻ của đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản dân ca xứ Nghệ kính dâng lên Chủ tịch...