Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

(VOV5)- Sáng 19/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp thứ 20, thảo luận cho ý kiến về Đề án "Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho toà án nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị" và Đề án "Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương   - ảnh 1

Tại phiên họp, thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đánh giá 2 đề án đã khái quát được thực trạng cơ chế lập dự toán, phân bổ ngân sách Trung ương cơ bản sát với thực tiễn. Thường trực Ban chỉ đạo đề nghị quán triệt chủ trương đổi mới căn bản quy trình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách theo mô hình Quốc hội phân bổ, giao cho các cơ quan tư pháp địa phương quản lý, sử dụng có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan tư pháp Trung ương.

Về Đề án đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho Toà án nhân dân, Thường trực Ban chỉ đạo cho rằng: Việc đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách, góp phần thực hiện mục tiêu "Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao." Vì vậy, cần có cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhằm tạo điều kiện để toà án nhân dân thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác