Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng giới chức, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo

(VOV5)- Nhân dịp Đại lễ Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi thư chúc mừng Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo.

Trong thư, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt những năm qua. Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tin tưởng với đường hướng hành đạo “Vì Đạo pháp, vì Dân tộc” và tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu nhân”, trong thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đạo pháp, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác