Hợp tác liên ngành các cơ quan tham gia ASEAN

(VOV5)- Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình hợp tác ASEAN, sự phối hợp của các Bộ, ngành trong tham gia hợp tác ASEAN năm 2016, và phương hướng tham gia hợp tác ASEAN thời gian tới.


Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, với tư cách cơ quan điều phối quốc gia về hợp tác ASEAN, đã tổ chức họp liên ngành thường kỳ.


Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình hợp tác ASEAN, sự phối hợp của các Bộ, ngành trong tham gia hợp tác ASEAN năm 2016, và phương hướng tham gia hợp tác ASEAN thời gian tới.


Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam chủ trì, với sự tham dự của đại diện hơn 20 bộ ngành tham gia hợp tác ASEAN.


Cuộc họp đánh giá cao tầm quan trọng của năm 2016 là năm đầu tiên sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN, triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể trên cả 3 trụ cột Cộng đồng, cũng như phấn khởi trước những kết quả ASEAN đã đạt được thời gian gần đây. Cuộc họp nhất trí năm 2017 Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác ASEAN, tập trung vào những trọng tâm sau:  Tiếp tục thúc đẩy triển khai các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025 trên 3 trụ cột, tạo động lực và sức sống mới cho hợp tác ASEAN; Củng cố đoàn kết, thống nhất và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình cấu trúc khu vực, thúc đẩy đạt tiến triển thực chất trong thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm xây dựng Bộ Quy tắc COC hiệu quả, tích cực tham gia triển khai các biện pháp tăng cường khuôn khổ hợp tác Cấp cao Đông Á; Tiếp tục cải tiến thể thức và hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy và các khuôn khổ hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác