Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(VOV5)- -Ban Cán sự Đảng Bộ VHTT&DL cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nâng cao nhận thức hơn nữa về vấn đề văn hóa...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ảnh 1
Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ sáng nay, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức hơn nữa về vấn đề văn hóa cả theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp; nhận thức đầy đủ và sâu sắc Nghị quyết 33 của TW với nhiều điểm mới trong xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, coi trọng thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết thành pháp luật, chương trình hành động cụ thể.

Tổng bí thư cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ; quan tâm tới hoạt động văn hóa đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua văn hóa, du lịch và thể thao./. 

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác