Tăng cường dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài”.

Đề án nhằm xây dựng và duy trì chương trình dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến  căn bản, thiết thực, hiệu quả, phù hợp, dễ tiếp cận cho người Việt Nam ở nước ngoài, giúp cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ có đủ vốn tiếng Việt để thường xuyên sử dụng, góp phần duy trì và phát huy ý thức hướng về cội nguồn, tình cảm hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc. Đề án sẽ xây dựng Chương trình dạy tiếng Việt căn bản theo Khung năng lực tiếng Việt 6 trình độ; biên soạn giáo trình, hệ thống bài giảng, bài tập, công cụ kiểm tra đánh giá trực tuyến.

Đề án Biên soạn các chương trình, tài liệu dạy tiếng Việt theo chuyên đề, chủ đề thông dụng như: Chương trình phát triển, thực hành tiếng Việt (chỉnh ngữ âm tiếng Việt); tài liệu dạy tiếng Việt song ngữ Việt - Anh; tài liệu tiếng Việt chuyên ngành qua ngữ liệu văn hóa dân gian, nghệ thuật dân gian, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn; xây dựng Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác