Người là Hồ Chí Minh

Người là Hồ Chí Minh

(VOV5) - “Từ Nguyễn Ái Quốc toả ra một nền văn hoá, không phải là văn hoá châu Âu mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai”…
Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2019

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2019

(VOV5) - Chương trình nghệ thuật “Dâng Người câu hát quê hương” có những ca khúc đặc sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh