Ba đợt cao điểm tuyên truyền và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(VOV5) - Trong kế hoạch mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu mở đợt tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những định hướng lớn trong các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết tắt là Đại hội XII của Đảng). Từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

 

Ba đợt cao điểm tuyên truyền và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  - ảnh 1
Đại hội lần thứ XII tỉnh Hưng Yên. Ảnh:tuyengiaohungyen.vn


Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, với ba đợt cao điểm như sau. Đợt 1: Từ tháng 1/2015 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương (tháng 10/2015). Đợt 2 từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đợt 3 ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác