Sắp diễn ra Hội thảo “60 năm giải phóng Thủ đô thành tựu, thời cơ, thách thức và phát triển”

(VOV5)- Kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10/10/ 1954-10/10-2014), khoảng 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan Trung ương, thành phố, các nhà khoa học sẽ tham gia hội thảo khoa học “60 năm giải phóng Thủ đô – Thành tựu, thời cơ và phát triển” do Thành ủy Hà Nội tổ chức vào ngày 3/10.

Sắp diễn ra Hội thảo “60 năm giải phóng Thủ đô thành tựu, thời cơ, thách thức và phát triển” - ảnh 1


Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính gồm 60 năm xây dựng và bảo vệ Thủ đô – Những thành tựu và bài học kinh nghiệm; thời cơ và thách thức trên con đường hội nhập và phát triển của Thủ đô Hà Nội với các nhóm đề tài Lịch sử - chính trị; Văn hóa – xã hội; Kinh tế - đối ngoại; Quy hoạch, phát triển đô thị.

Thông qua hội thảo sẽ làm sáng tỏ, sâu sắc và toàn diện về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chủ động sáng tạo của Đảng bộ Hà Nội trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô 60 năm qua; phân tích đánh giá một cách khách quan, khoa học và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố trong 60 năm qua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức và phát huy điều kiện thuận lợi về mọi mặt để đẩy mạnh sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác