Văn phòng Chủ tịch nước tích cực đổi mới để công tác tham mưu thực sự hiệu quả

(VOV5)- Chủ tịch nước yêu cầu mỗi cán bộ của Văn phòng phải dám chịu trách nhiệm, tích cực đổi mới cách làm việc để công tác tham mưu thực sự hiệu quả.


Văn phòng Chủ tịch nước tích cực đổi mới để công tác tham mưu thực sự hiệu quả - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Văn phòng Chủ tịch nước

Báo cáo tại Hội nghị cán bộ công chức và Tổng kết công tác năm 2014 của Văn phòng Chủ tịch nước, tổ chức sáng nay, tại Hà Nội cho biết: Năm 2014, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước kinh tế xã hội ổn định nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức…Trong bối cảnh đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã tập trung triển khai phương hướng công tác năm 2014, đặc biệt là tổ chức thực hiện chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013 và nhiều công việc đối nội, đối ngoại quan trọng của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đạt những kết quả tích cực. Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng với vai trò trách nhiệm hết sức quan của mình cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước cần phải nỗ lực rất hơn nữa trong công tác tham mưu. Nhấn mạnh Hiến pháp 2013 đã có hiệu lực, có những điều chỉnh mở rộng phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch nước do đó việc thể chế các dự luật là hết sức quan trọng cần phải tập trung đóng góp để sớm thông qua các dự luật nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Kể từ năm 2013, chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước có sự thay đổi, kế thừa cái cũ và mở rộng thêm. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Quốc hội cũng đã triển khai rất mạnh, quán triệt hiến pháp và xây dựng luật về tổ chức, một loạt các cơ quan nhà nước và các luật chuyên ngành.  Năm qua là năm cao điểm và năm nay cũng tiếp tục là năm cao điểm để cơ bản hình thành được hệ thống về luật, về tổ chức bộ máy hành chính công quyền của bộ máy nhà nước và một số luật chuyên ngành đi theo, tiếp tục hoàn thiện luật chuyên ngành cho những năm tiếp theo.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý mỗi cán bộ phải dám chịu trách nhiệm, tích cực đổi mới công tác phối hợp cả bên trong và bên ngoài đó là phối hợp tốt ngay trong nội bộ và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương để công tác tham mưu thực sự hiệu quả./.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác