Khai mạc Tuần phim về Bác Hồ cho thanh thiếu nhi

(VOV5)- Nằm trong khuôn khổ hoạt động Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương với chủ đề “Học kỳ trên biển”, tối 5/5 tại Trung tâm văn hóa quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khai mạc Tuần phim về Bác Hồ cho thanh thiếu nhi.

Tuần phim về Bác Hồ dành cho thiếu nhi sẽ diễn ra tại các cấp bộ Đoàn trong cả nước với những tác phẩm điện ảnh có đề tài về lịch sử, cách mạng, về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và chân dung tuổi trẻ Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước như: Hồ Chí Minh chân dung một con người, Hồ Chí Minh ở Hồng Kông,

Những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thầu Chín ở Xiêm, Những người viết huyền thoại... Qua đó, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ đoàn viên, thanh thiếu niên ra sức th i đua lập thành tích trong phong trào học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Phản hồi

Các tin/bài khác