Hội nghị phổ biến, hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

(VOV5) - Phát biểu tại hội nghị diễn ra sáng nay, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (vào tháng 11/2014), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến lần đầu vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Đây là lần sửa đổi lớn với mục đích xây dựng Bộ luật Dân sự thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia.            Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) để các báo cáo viên pháp luật thuộc các cơ quan Trung ương và địa phương hiểu rõ những nội dung, hình thức tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Phản hồi

Các tin/bài khác