Compréhension orale: leçon 10: l’adaptation au changement climatique

(VOVWORLD) - Écoutez le texte et répondez aux questions à choix multiples !
Compréhension orale: leçon 10: l’adaptation au changement climatique - ảnh 1

Transcription

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức một hội thảo để thu thập ý kiến các chuyên gia về chiến lược quốc gia về đấu tranh chống thay đổi khí hậu và mực nước đại dương dâng cao. Theo Bộ này, khí hậu nước ta có nhiều thay đổi nghiêm trọng. So với cuối thế kỉ 19, nhiệt độ trung bình tăng 2,3 độ C. Lượng mưa tăng mạnh mẽ vào mùa mưa nhưng giảm rất nhiều vào mùa khô. Mực nước đại dương tăng 75 cm so với các năm 1980, 1999.  Khu vực nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Theo Viện nghiên cứu lúa quốc tế, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1o C, sản lượng lúa và ngô sẽ lần lượt giảm 10 và  20%. Việt Nam đứng thứ 2 trong số 5 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất do thay đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao.

Commentaires

Autres