លទ្ធផលនៃការប្រឡង “មិត្តយល់អ្វីអំពីវៀតណាម”ឆ្នាំ២០១៥

លទ្ធផលនៃការប្រឡង “មិត្តយល់អ្វីអំពីវៀតណាម”ឆ្នាំ២០១៥

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២៤ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ គណៈ ប្រឹក្សាមេប្រយកនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបាន ដំណើរ ការវាយតំលៃវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រការប្រឡង “មិត ...
ការប្រឡង “មិត្តយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាម” ឆ្នាំ២០១៥

ការប្រឡង “មិត្តយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាម” ឆ្នាំ២០១៥

ឆ្នាំ២០១៥គូសសញ្ញាដោយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើន របស់វៀតណាម ពិធីរំលឹក​ខួប​លើកទី៧០នៃទិវាបុណ្យ ជាតិសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ​លើក​ទី ...