វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចឲ្យសហគមន៍អាស៊ាន។

វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចឲ្យសហគមន៍អាស៊ាន។ - ảnh 1
វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចឲ្យសហគមន៍អាស៊ាន។


        Vovworld – វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់តួនាទីរបស់
អាស៊ាន​នឹងខិតខំ​ដើម្បី​ក្លាយទៅជាសមាជិកសកម្ម១របស់អាស៊ានជានិច្ច។
​ក្រោយពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាន​បានបង្កើត វៀតណាមជាប្រទេស១ក្នុងចំណោម
ប្រទេសដំបូងដែលផ្តល់សច្ចាប័ន​ដល់ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន​នឹងសកម្មអនុវត្ត។ វៀតណាមក៏បង្កើតយ៉ាងឆាប់ក្បាលម៉ាស៊ីន​ធ្វើសកម្មភាពតាមសរសរទ្រូង
ចំនួន៣​របស់សហគមន៍អាស៊ានដើម្បីបំពេញបណ្តា​ភារកិច្ចដែរ។​លោក​
Nguyen Tien Minh​បានឲ្យដឹងថា៖

       “ជាក់ស្តែងគឺនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានចេញសេចក្តីសំរេចដែលក្នុងនោះកំណត់
ថាក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកបញ្ហាសំខាន់ក្នុងសរសរនយោបាយ
សន្តិសុខ។        ក្រសួងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មទទួលបន្ទុកបញ្ហាសំខាន់ក្នុង
សរសរសេដ្ឋកិច្ច។​និង​ក្រសួងការងារយុទ្ឋជនពិការនិងសង្គមកិច្ចទទួលបន្ទុក បញ្ហាសំខាន់ក្នុងសរសរវប្បធម៏សង្គ​មរបស់អាស៊ាន“។

        ក្រៅពីបណ្តាកិច្ចការនោះ វៀតណាមបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់
ការលើកកំពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីអាស៊ានទៀតផង។នាបច្ចុប្បន្ននេះ
វៀត​​ណាមជំរុញខ្លាំងការផ្សព្វផ្សាយអំពីអាស៊ានលើមធ្យោបាយឃោសនា​
មហាជន។​បណ្តាមធ្យោបាយឃោសនាមហាជនជាផ្នែក១ក្នុងជីវភាពរស់នៅ
របស់​ប្រជាជន។​យើងខ្ញុំវាយតំលៃខ្ពស់ការជួយឧបត្ថម្ភនៃសារព័ត៏មានក្នុងការ
ការផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំពីអាស៊ាន។

       “ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រជាជនជាដំណើរ១ត្រូវបានអនុវត្តដ៍យូអង្វែង។​បាន​ជាជនគ្រប់រូបសុទ្ឋតែបានយល់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានចំពោះ​ប្រទេស​
ជាតិ។​តាមការបូកសរុបរបស់យើងខ្ញុំថា រហូតមកដល់ពេលនេះបណ្តាកម្មវិធី​
ទាក់​ទិនដល់អាស៊ានដែលយើងខ្ញុំបំផុសឡើងទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែង
យ៉ាង​សកម្ម​ពី​មហាជន។ឧទាហណ៍ដូចជា​កម្មវិធីដើរថ្មើជើងដើម្បីសន្តិភាព​
កម្មវិធីប្រឡង​គូរ​គំនូរអំពី​អាស៊ាន។ល។“

        លោក Nguyen Tien Minh បានគូសបញ្ជាក់ថា តាមរយះការចូលរួម​របស់​ប្រជាជនក្នុងសកម្មភាពទាក់ទិន​ដល់អាស៊ាន វៀតណាមចង់អះអាងថា​កិច្ចការ​បរទេសជានិច្ចកាលជាកាណាល់សំខាន់១ក្នុងបណ្តាគោលដៅកសាងសហគមន៍
អាស៊ាន។

      “យើងខ្ញុំនឹងជំរុញខ្លាំងការផ្សព្វផ្សាយ​អំពីអាស៊ាន​ក្នុងប្រជាជន​​ ពិសេសគឺឆ្នាំ នេះជាឆ្នាំរំលឹកខួបលើកទី​៤៥​​នៃការបង្កើតអាស៊ាន។ខ្ញុំរំពឹងគិតថា៖ការផ្សព្វផ្សាយ​
អំពីអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​គឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនេះជាឆ្នាំមុនឆ្នាំបង្កើតសហគម​
អាស៊ាន។”

        ស្តីអំពីការត្រៀមរៀបចំរបស់វៀតណាម​ក្នុងការសម្របសម្រួលបណ្តាបញ្ហា​ខុសប្លែកគ្នារវាងបណ្តាប្រទេស​ លោក​Nguyen Tien Minh​បានឲ្យដឹងថា៖​លើ​ស្មារតី
​រួម វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចឲ្យសមាហរណ្ណកម្ម។​នឹងពេល​ដែល​បាន ក្លាយទៅជាសហគម១​ វៀតណាមត្រូវកែសម្រួល​បញ្ហាជាច្រើន។​វៀតណាម​នឹង
ខិតខំកែសម្រួល​នឹង​ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសហប្រតិបត្តិការជាមួមបណ្តាប្រទេស​ដើម្បីបង្កឲ្យមានការសម្របសម្រួលក្នុងអាស៊ាន។

        រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់តួនាទីរបស់អាស៊ាន។ អាស៊ានក៏ជាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសរបស់វៀតណាម
​ដែរ។​ដោយហេតុនេះ​វៀតណាមប្តេជ្ញាចិត្តរួមជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន​កសាង​សហគមអាស៊ាននាឆ្នាំ​២០១៥ប្រកបដោយជោគជ័យ​។វៀតណាមកំពុង​សកម្ម​
ធ្វើ​សកម្មភាព​ដើម្បីគោលដៅនេះ៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ