កូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សំរាប់កូរ៉េខាងជើង


កូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សំរាប់កូរ៉េខាងជើង - ảnh 1
កូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សំរាប់កូរ៉េខាងជើង (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៩ មិនា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនឹងបន្តផ្តល់
ជំនួយមនុស្សធម៌សំរាប់កូរ៉េខាងជើង​ ទោះបីជា សេអ៊ូលទើបនឹងអនុវត្តបទដាក់
ទណ្ឌកម្មថ្មីចំពោះព្យុងយ៉ាង។ កូរ៉េខាងត្បូងអនុញាត្តឲ្យបណ្ដាអង្គការស៊ីវិលនៃ
ប្រទេសនេះផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សំរាប់កូរ៉េខាងជើង។ ប៉ុន្តែ បន្ទាប់ពីរឿងហេតុ
 នាថ្ងៃទី ៦ មិករា កន្លងទៅ កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ឈប់រាល់ការផ្លាស់ប្តូរស៊ីវិលរវាង
 ប្រទេសទាំងពីរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ