ការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅអាល្លឺម៉ង់

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៥ ធ្នូ បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ (SPD) បានឯកភាពអំពីការផ្តើមគំនិតរបស់ប្រធានគណបក្ស លោក Martin Schulz អំពីការចាប់ផ្តើមការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណបក្សរបស់អធិការបតីរបស់លោកស្រី Angela Merkel (CDU/CSU)។ 
ការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅអាល្លឺម៉ង់  - ảnh 1ការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅអាល្លឺម៉ង់  

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៥ ធ្នូ បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ (SPD) បានឯកភាពអំពីការផ្តើមគំនិតរបស់ប្រធានគណបក្ស លោក Martin Schulz អំពីការចាប់ផ្តើមការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណបក្សរបស់អធិការបតីរបស់ លោកស្រី Angela Merkel (CDU/CSU)។ ប៉ុន្តែ លទ្ធផលចុងក្រោយណាក៏ដោយរបស់ SPD ក្នុងការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកស្រី Angela Merkel ក៏ត្រូវសមាជិកទាំង អស់នៃគណបក្សអនុម័តលើនៅសន្និសីទពិសេសមួយ។ សាធារណៈមតិអាល្លឺម៉ង់និងអឺរ៉ុប និយាយរួមបានស្វាគមន៍កាយវិការ «ស្មាប្រកៀកស្មា» នេះរបស់គណបក្ស CDU/CSU និង គណបក្ស SPD៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ