ការតាំងពិពណ៌រគំនូរខ្មុកម្រាក់វៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង

ការតាំងពិពណ៌រគំនូរខ្មុកម្រាក់វៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង - ảnh 1
ការតាំងពិពណ៌រគំនូរខ្មុកម្រាក់វៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង (Image: VNA)


(VOVworld) – ការតាំងពិពណ៌រគំនូរខ្មុកម្រាក់របស់ក្រុមវិចិត្រករវៀតណាមបាន
ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ទី ១៧ កក្កដា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Ganaisa
 នៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសំដៅឧទ្ទេសនាមប្រភេទសិល្បៈវិសេស
 វិសាលនេះដល់ទស្សនកិជនកូរ៉េខាងត្បូង។ គំនូរខ្មុកម្រាក់ចំនួន ៤២ ផ្ទាំងត្រូវ
បាន បង្ហាញក្នុងការតាំងពិពណ៌រលើកនេះ។ ក្រៅពីនោះ ទស្សនកជនក៏ត្រូវបាន
ឧទ្ទេស នាមអំពីដំណើរការធ្វើគំនូរខ្មុកម្រាក់ប្រពៃណីរបស់វៀតណាម ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ