ការទទួលស្គាល់អោយអ្នកមានភេទដូចគ្នារៀបការជាមួយគ្នាត្រូវមានដំណើការ

 ការទទួលស្គាល់អោយអ្នកមានភេទដូចគ្នារៀបការជាមួយគ្នាត្រូវមានដំណើការ - ảnh 1
ការទទួលស្គាល់អោយអ្នកមានភេទដូចគ្នារៀបការជាមួយគ្នាត្រូវមានដំណើការ
(http://tienphongonline.vn/)

          (VOV)_នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីពីការងារយុត្តិធម៌ ត្រីមាសទី៤ នៅ​រដ្ឋធានី
ហាណូយ  ដំណាងក្រសួងយុត្តិធម៌បានអោយដឹងថា៖ ទស្សនះនិង​ការយល់ដឹងអំពី បញ្ហាភេទដូចគ្នាបានមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាច្រើន បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ២០០០ ជាឆ្នាំអនុម័ត​លើច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ។ នៅក្នុង​វិស័យសិទ្ធិមនុស្ស ការលុបចោលបទ
បញ្ញាត្តិ ហាមឃាត់អ្នកកមានភេទដូច​គ្នារៀបការជាមួយគ្នា ក្នុងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) បានបង្ហាញនូវចរិតលក្ខណៈមនុស្ស
សាស្ត្រ រួមចំណែកកាត់បន្ថយការរើងអើង។ ប៉ុន្តែ ​ដើម្បីមានគ្រិះដ្ឋានដោះស្រាយ
បញ្ហានេះត្រូវមាន​ដំណើការ​និងមានការបោះជំហានសមស្របផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ