កីឡាករ Le Quang Liem ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី២ពិភពលោក

(VOVWORLD) -យោងតាមតារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីបំផុតរបស់សហព័ន្ធអុកពិភព លោក (FIDE) កីឡាករអុកជើងឯក Le Quang Liem ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី២៣។ 
កីឡាករ Le Quang Liem ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី២ពិភពលោក - ảnh 1កីឡាករអុកជើងឯក Le Quang Liem ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី២៣ពិភពលោក 

មុននឹងបញ្ចប់ឆ្នាំ២០១៧ កីឡាករ Le Quang Liem បានចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់សំខាន់ ចំនួន២ គឺមហាស្រពកីឡាបញ្ញា២០១៧ (ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចិន) និងពានរង្វាន់ អុករហ័សជើងឯកពិភពលោក ២០១៧ ផង ដែរ។ ក៏តាមតារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់ ខែមករាឆ្នាំ២០១៨ របស់ FIDE កីឡាករអុកជើងឯក Nguyen Ngoc Truong Son ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៥០ លើពិភពលោក។ សម្រាប់តារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់កីឡាកា រិនីវិញ កីឡាការិនី Vo Thi Kim Phung ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៤០លើពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ