គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមពិភាក្សាអំពីការងារដោះស្រាយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឆ្នាំ២០១៧

(VOVWORLD) - (VOVworld) - នាថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្ដល់មតិចំពោះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល តុលាការប្រជាជនកំពូល អយ្យការប្រជាជនកំពូលស្ដីពីការងារដោះស្រាយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឆ្នាំ២០១៧។ 
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមពិភាក្សាអំពីការងារដោះស្រាយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឆ្នាំ២០១៧  - ảnh 1ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំមួយរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភា (រូបថត៖ TTXVN)


(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្ដល់មតិចំពោះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល តុលាការប្រជាជនកំពូល អយ្យការប្រជាជនកំពូលស្ដីពីការងារដោះស្រាយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឆ្នាំ២០១៧។ របាយការណ៍នេះសរឲ្យឃើញថា ស្ថានភាពដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចាប់ពីចុងឆ្នាំ២០១៦មក នៅតែមានករណីដ៏ស្មុគស្មាញដែរ។ ក្នុងនោះ ដើម្បីជំនះលើបញ្ហានានានៅសេសសល់ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋ លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនូវការងារទទួលជួបប្រជាជន ដោះស្រាយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះ គឺរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាណែនាំយ៉ាងខ្លាំងក្លា យកចិត្តទុកដាក់ដល់ការពង្រឹងក្បាល់ម៉ាស៊ីន លើកកំពស់ជំនាញនិងសមត្ថភាពសំរាប់កម្មាភិបាល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ