គុយបានិងអាមេរិកពិភាក្សាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនីតិប្រតិបត្តិ


គុយបានិងអាមេរិកពិភាក្សាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនីតិប្រតិបត្តិ - ảnh 1
គុយបានិងអាមេរិកពិភាក្សាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនីតិប្រតិបត្តិ (Image: VNA)

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា ក្រសួងការបរទេសគុយបាបានចេញ
ផ្សាយសេចក្តី ប្រកាសបានឲ្យដឹងថា៖ បណ្ដាមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះនិងអាមេរិក
បានដំណើរការវង់ចរចារលើកទី ២ ស្តីពីនីតិប្រតិបត្តិរវាងប្រទេសទាំងពីរនា
ថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា សំដៅពិនិត្យមើលបណ្ដាវិស័យសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី។
ក្រសួងកាបរទេសគុយបាបានវាយតំលៃថា៖ វង់ចរចារលើកទី ២ បានប្រព្រឹត្ត
ទៅក្នុងបរិយាកាសគោរពគ្នានិងមានជំនាញ ហើយភាគីទាំងពីរបានឯកភាព
បន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនេះក៏ដូចជាចុះហត្ថលេខាលើឯក
សារមានចរិតលក្ខណៈ មធ្យោបាយនីតិប្រតិបត្តិរវាងភាគីទាំងពីរនិង
បន្តវង់ចរចារនេះនាអនាគត់៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ