គ្រប់គ្រងពូជបង្គារឱ្យបានល្អដើម្បីឈានដល់គោលដៅនាំចេញ ១០ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៥

(VOVWORLD) -  នេះគឺជាការបញ្ជាដឹកនាំរបស់អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ Phung Duc Tien នៅឯសន្និសីទគ្រប់គ្រងពូជបង្គារ និងចុះហត្ថលេខាលើបទប្បញ្ញត្តិសម្របសម្រួលឆ្នាំ ២០២១ ដែលធ្វើឡើងនៅខេត្ត Soc Trang ថ្ងៃទី ២២ ខែមករា។

យោងតាមនាយកដ្ឋានជលផល ផ្ទៃដីចិញ្ចឹមបង្កងទឹកភ្លាវនៅទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ ២០២០ នឹងមានចំនួន ៧៣៨.០០០ ហិកតា ហើយតម្រូវការពូជបង្គារមានប្រមាណ ១៣០ ពាន់លាន។ មានកន្លែងផលិតបង្គាចំនួន ២.២២៤ កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស។ ហើយតំបន់ផលិតកម្មពូជបង្គារសំខាន់ៗគឺបណ្តាខេត្តភាគកណ្តាលប៉ែកខាងត្បូង។

អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលោក Phung Duc Tien ក៏បានស្នើដល់អង្គភាពត្រូវពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងពូជ ដោយពិនិត្យឡើងវិញនូវវិញ្ញាបនប័ត្រតំបន់កសិកម្មនិងកសិដ្ឋានស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការគ្រប់គ្រងជំងឺត្រូវតែអនុវត្តតាមនីតិវិធីយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ