ចិនរកឃើញករណីមួយទៀតត្រូវស្លាប់ដោយមេរកគ្រុនផ្តាសាយបក្សី H7N9

(VOVworld) – ព្រឹកថ្ងៃទី ៥ មេសា ខេត្ត ហេ្ស ជាំង ភាគខាងកើតប្រទេសចិនបាន ប្រកាសរកឃើញករណីមួយទៀតត្រូវស្លាប់ដោយមេរកគ្រុនផ្តាសាយ​បក្សី
H7N9។ អ្នករងគ្រោះបុរសអាយុ ៦៤ ឆ្នាំ គឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយនៅទីក្រុង Huzhou
។ គិតដល់ពេលនេះ ចំនួនករណីត្រូវស្លាប់ដោយមេរក H7N9 បានកើនឡើង ៦
នាក់ ក្នុងទូទាំងប្រទេសចិន។ នាថ្ងៃដ៏ដែល គណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនិងផែន
ការគ្រួសារទីក្រុង សៀងហៃយ ចិន បានឲ្យដឹងថា៖ មនុស្ស ១ នាក់ កំពុងសំរាក់
ព្យាបាលដាច់ដោយឡែក បន្ទាប់ពី កើតគ្រុនក្តៅក្នុងពេលទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយ
អ្នករងគ្រោះដោយវិរុស H7N9៕

ចិនរកឃើញករណីមួយទៀតត្រូវស្លាប់ដោយមេរកគ្រុនផ្តាសាយបក្សី H7N9 - ảnh 1
ចិនបាន ប្រកាសរកឃើញករណីមួយទៀតត្រូវស្លាប់ដោយមេរកគ្រុនផ្តាសាយបក្សីបក្សា H7N9។ (Image: Internet)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ