តភ្ជាប់ផ្លូវដែកជាមួយការធ្វើអាជីវកម្មឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ២០១៦ Lao Cai-Tay Bac

តភ្ជាប់ផ្លូវដែកជាមួយការធ្វើអាជីវកម្មឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ២០១៦ Lao Cai-Tay Bac - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលា

(VOVworld)-សិក្ខាសាលា “តភ្ជាប់ផ្លូវដែកជាមួយការធ្វើអាជីវកម្មឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ
២០១៦ Lao Cai-Tay Bac”បានបើកនាថ្ងៃទី៤ធ្នូនៅទីក្រុង Lao Cai ខេត្ត Lao Cai ភាគ
ខាងជើងវៀតណាម។ សិក្ខាសាលានេះ​បានរៀបចំឡើងសំដៅប្រមូលមតិរបស់ក្រុម
 ហ៊ុនទេសចរណ៍នានាលើទូទាំងប្រទេសក្នុងការតភ្ជាប់និងធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយ
 ប្រសិទ្ធិភាពនូវដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ Lao Cai ឲ្យផ្សាភ្ជាប់
ជាមួយផ្នែកដឹកជញ្ចូនតាមផ្លូវដែក។ សិក្ខាសាលានេះក៏បានប្រកាសការរៀបចំផែនការ
 មេតំបន់ទេសចរណ៍ Sa Pa និងឧទ្ទេសនាមអំពីឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ២០១៧។តាមនោះ
 ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខ ខេត្ត Lao Cai និងតំបន់ពាយ័ព្យនឹងមានផលិតផលទេសចរណ៌
 ពិសេសចំនួន៨។ ក្នុងនោះមាន ទេសចរណ៍សហគមន៍តំបន់ពាយ័ព្យ; ដំណើរស្វែងរក
 កណាត់ផ្លូវបេតិកភ័ណ្ឌវាលស្រែកាំជណ្តើរពាព័យ្យនិងទេសចរណ៍ប្រជុំផ្សារតំបន់ភ្នំ
ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ