តម្លៃប្រេងពិភពលោកបានបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង

(VOVworld)-ដោយមិនអើពើដល់បរិមាណប្រេងក្នុងប្រព័ន្ធទុកបំរងយុទ្ធសាស្ត្រ របស់អាមេរិកមានការថយថុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្តី តម្លៃប្រេងឆៅនៅ ទីផ្សារអាមេរិកនិងពិភពលោកក្នុងថ្ងៃទី៦សីហា បន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងទាបបំផុត ក្នុង
ប៉ុន្មានខែកន្លងទៅ។ អ្នកជំនាញការនានាបានសម្តែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីប្រភព  ផ្គតផ្គង់នៅសល់ផលច្រើនជាង រួមជាមួយតម្រូវការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈនៃខឿន​សេដ្ឋ
កិច្ចថយចុះ ក៏ជាមូលហេតុនាំឲ្យតម្លៃប្រេងបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ