តម្លៃពាណិជ្ជសញ្ញាជាតិរបស់វៀតណាមកើនឡើង ១២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

(VOVWORLD) - តម្លៃពាណិជ្ជសញ្ញាជាតិរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ ២០១៩ បានកើនឡើង ១២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០១៨ ដោយសម្រេចបាន ២៤៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ការវាយតម្លៃនេះទើបតែត្រូវបានអង្គការ រៀបចំណាត់ថ្នាក់ Brand Finance ប្រកាសចេញនាពេលកន្លងទៅ ។

ហេតុដូច្នេះ ប្រទេសវៀតណាមបានឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៤២ ក្នុងលំដាប់កំពូលនៃពាណិជ្ជសញ្ញាខ្លាំងជាងគេលើពិភពលោកដោយកើនឡើង ១ កាំ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០១៨ ។ យោងតាមការគណនាទូទៅបានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំកន្លងមក តម្លៃពាណិជ្ជសញ្ញាជាតិបានកើនឡើង ៨ កាំ។ កត្តាដែលត្រូវបានយកទៅគនណារួមមានតម្លៃនៃពាណិជ្ជសញ្ញានៃផលិតផលនិងពាណិជ្ជសញ្ញានៃក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងកំរិតលំអ នូវបរិយាកាស    វិនិយោគអាជីវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការព្យាករណ៍អំពីកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ