ថ្ងៃទី៧៧ជាប់ៗគ្នាដែលវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លង Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍ឡើយ

(VOVWORLD) - ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ មានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន ៣៣៦/៣៥៥ នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយរួចហើយ។
យោងតាមគណៈកម្មការជាតិដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺ Covid-19 បានជូនដំណឹងថា គិតរហូតដល់វេលាម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី២កក្កដា វៀតណាម មិនកត់ត្រាករណីឆ្លងមេរោគថ្មីណាមួយឡើយ។ ដូច្នេះ នេះជាថ្ងៃទី៧៧ ជាប់ៗគ្នាហើយដែលវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍នោះឡើយ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ មានអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន៣៣៦/៣៥៥ នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយរួចហើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ