ថ្ងៃធ្វើការទី៤នៃសន្និបាតលើកទី៧គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១០ខែឧសភា ជាថ្ងៃធ្វើការទី៤នៃសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៧ គណៈកម្មាធិការ មជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២។ ក្នុងថ្ងៃនេះ អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីគម្រោងការកំណែ ទម្រង់គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គម។


លោក Tran Quoc Vuong សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រៃយ៍លេខាធិ ការដ្ឋានបានតាងនាមការិយាល័យនយោបាយដឹកនាំអង្គប្រជុំ៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ