ទីក្រុងហូជីមិញមានបំណងទាក់ទាញវិនិយោគិនស្វីស

ទីក្រុងហូជីមិញមានបំណងទាក់ទាញវិនិយោគិនស្វីស - ảnh 1
ទីក្រុងហូជីមិញមានបំណងទាក់ទាញវិនិយោគិនស្វីស (VOV)

        Vovworld-ទីក្រុងហូជីមិញសន្យាជានិច្ចកាលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសំរាប់​វិនិយោគិនអង្គភាពអាជីវកម្មរបស់ស្វីសមកស្វែងយល់វិនិយោគនៅទីក្រុង។ នេះ
ជា​ការអះអាងរបស់លោក Hua Ngoc Thuan អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន​
ទីក្រុង​ហូជីមិញនៅពិធីទទួលជួបសន្ទនាលោក Johann Schneider Ammann រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអប់រំនិងស្រាវជ្រាវសហព័ន្ធស្វីសនៅទីក្រុងហូជីមិញនាថ្ងៃទី២៥
តុលា។ លោក Hua Ngoc Thuan បានឲ្យដឹងថា ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង​ត្រៀមខ្លួន​ជា
ស្រេចជួបប្រាស្រ័យដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកដែលអង្គភាពអាជីវកម្មដែល​ជួបក្នុងដំណើរការវិនិយោគនៅទីនេះ។​ នាបច្ចុប្បន្ន ទីក្រុងហូជីមិញត្រូវការ​ការ
ជួយ​ឧបត្ថម្ភវិនិយោគចូលបណ្ដាវិស័យដូចជាអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានមនុស្ស​
អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធ ការពារបរិស្ថានជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ