ទីក្រុងហាណូយបង្កើនការធ្វើតេស្ត PCR រកវីរុស SARS-CoV-2

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្ន ស្ថានភាពជម្ងឺ Covid-19 កំពុងមានការវិវត្តន៍យ៉ាងស្មុគ ស្មាញ ហេតុដូច្នេះ ទីក្រុងហាណូយនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកំពស់ សមត្ថភាពធ្វើតេស្ត ព្រមទាំងបន្តជំរុញដំណើរការធ្វើតេស្ត PCR សម្រាប់ពលរដ្ឋទីក្រុង មកពីទីក្រុងដាណាំងក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី១៥ដល់ថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ផងដែរ។

ក្រៅពីអ្នកដែលវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងដាណាំងក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី១៥ដល់ថ្ងៃទី២៩ កក្កដា នោះ បណ្ដាករណីដែលមានអាការៈក្អក ក្ដៅគ្រុន និង ពិបាកដកដង្ហើម ក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្ត តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

នាបច្ចុប្បន្ន ស្ថានភាពជម្ងឺ Covid-19 កំពុងមានការវិវត្តន៍យ៉ាងស្មុគ ស្មាញ ហេតុដូច្នេះ ទីក្រុងហាណូយនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកំពស់ សមត្ថភាពធ្វើតេស្ត ព្រមទាំងបន្តជំរុញដំណើរការធ្វើតេស្ត PCR សម្រាប់ពលរដ្ឋទីក្រុង មកពីទីក្រុងដាណាំងក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី១៥ដល់ថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ផងដែរ។   

ទន្ទឹមនឹងនេះទីក្រុងហាណូយនឹងបើកទូលាយការធ្វើតេស្ត PCR សម្រាប់ករណីដែលមានអាការៈក្អក ក្ដៅគ្រុន ពិបាកដកដង្ហើម និងករណី ផ្សេងៗទៀតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ