ធនាគារជាតិរៀបចំសន្និសីទបូកសរុប ដើមដំបូងសកម្មភាពរបស់ផ្នែកធនាគារ


ធនាគារជាតិរៀបចំសន្និសីទបូកសរុប ដើមដំបូងសកម្មភាពរបស់ផ្នែកធនាគារ  - ảnh 1
ធនាគារជាតិវៀតណាម Nguyen Van Binh (http://www.tienphong.vn)

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ កក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ ធនាគារជាតិ រៀបចំសន្និសីទ បូកសរុប
ដើមដំបូង សកម្មភាពរបស់ផ្នែក ធនាគារ ក្នុងរយះពេល ៦ ខែ ដើមឆ្នាំ និងអនុវត្ត 
ភារកិច្ច ក្នុងរយះពេល ៦ ខែចុងឆ្នាំ ២០១២។ ក្នុងរយះពេល ៦ ដើមឆ្នាំ ធនាគារជាតិបាន​ម្ចាស់ការ បញ្ជាណែនាំ គោលនយោបាយរូបីយវត្ថុ ណែនាំទីផ្សារ សមស្របជាមួយ
នឹងការបំរែបំរួលនៃអតិផរណា ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង ទីផ្សាររូបីយវត្ថុ។ ទេសាភិបាល​ ធនាគារជាតិវៀតណាម Nguyen Van Binh អះអាងថា៖​

          “ក្នុងរយះពេល ៦ខែ កន្លងទៅ យើង​កែលំអរបានស្ថានភាពទូទាត់  របស់ប្រព័ន្ធ
ធនាគារ ​ដោយសកម្ម។ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះ បង្កគ្រឹះស្ថាន ទប់ស្កាត់​ការដួលរលំ​ រាល់សកម្មភាពរបស់បណ្ដាអង្គភាព ឥណទាន៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ