នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Hau Giang

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២៧កញ្ញា នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Hau Giang(ភាគខាងត្បូងវៀតណាម)។ នៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងកក្តាអំណោយផល និងការលំបាកសាកល្បងរបស់ខេត្ត ក្នុងដំណើការអភិវឌ្ឍន៍ និងនាំចេញដំណោះស្រាយមួយចំនួននាពេលខាងមុខនេះ៖
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Hau Giang - ảnh 1នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc ជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Hau Giang 

នាថ្ងៃទី២៧កញ្ញា នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Hau Giang(ភាគខាងត្បូងវៀតណាម)។ នៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងកក្តាអំណោយផល និងការលំបាកសាកល្បងរបស់ខេត្ត ក្នុងដំណើការអភិវឌ្ឍន៍ និងនាំចេញដំណោះស្រាយមួយចំនួននាពេលខាងមុខនេះ៖

          “ Hau Giang ខំប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្តូរថ្មី ច្នៃប្រឌិត សកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ក្លាយទៅជាខេត្តសម្បូររុងរឿង  ដោយផ្អែកទៅលើឧត្តមភាពរបស់ខេត្ត។ ក្នុងនោះប្រមូលផ្តុំអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម បន្សាំជាមួយបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ អភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្ម និងផ្នែកឧស្សាហកម្មកែច្នៃ ឧស្សាហកម្មឧបត្ថម្ភ បំរើកសិកម្ម។ជាពិសេស Hau Giang  ត្រូវពង្រីករូបសណ្ឋានសហករណ៍ថ្មី ពង្រីកគំរូផលិតកម្មកសិកម្មតាមបទដ្ឋានអំពីកសិផលស្អាត  សុវត្ថិ ភាព៕”

  ក៏ក្នុងថ្ងៃទី២៨កញ្ញា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទជំរុញវិនិយោគនៅខេត្ត Hau Giang ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ