បើកទិវាលក់ដូរ Online ធំបំផុតក្នុងឆ្នាំ

បើកទិវាលក់ដូរ Online ធំបំផុតក្នុងឆ្នាំ - ảnh 1
បើកទិវាលក់ដូរ Online ធំបំផុតក្នុងឆ្នាំ

          (VOV)_នាយប់ថ្ងៃ១ ធ្នូ “ទិវាលក់ដូរ Online Friday” ត្រូវបានបើកនៅ​ទីក្រុងហា
ណូយ ដោយមានការចូលរួមរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មចំនួនជាងបីពាន់​អង្គភាព ដោយ
មានផលិតផលចំនួនជាង២៨មឺន ​ដែលក្នុងនោះ ផលិតផល​ចំនួន៥មឺននឹងបានបញ្ចុះ
តំលៃចំនួន៥០% និងកម្មវិធីបញ្ចុះតំលៃជាច្រើនថែមទៀត ត្រូវបានរៀបចំឡើងសំរាប់
អតិថិជនទៀតផង។ ទិវានេះបានចាប់ផ្តើមពីម៉ោង០និង០ នាទីថ្ងៃទី២ធ្នូ នៅគេហទំព័រ៖ 
Online Friday.vn ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ​ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង។  

          តាមគណៈចាត់តាំងថា៖​ចំណុចលេចធ្លោក្នុងកម្មវិធីឆ្នាំនេះគឺមានការ​ជួយ
ឧបត្ថម្ភរបស់គេហទំព័រវាយតំលៃ និងគ្រប់គ្រងតំលៃ គុណភាព ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍
របស់អតិថិជនដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ