បំផុសយុទ្ឋនាការផ្ញើសារ”រួមកំលាំងដើម្បីសមុទ្រកោះរបស់ស្រុកកំណើត “

                   

បំផុសយុទ្ឋនាការផ្ញើសារ”រួមកំលាំងដើម្បីសមុទ្រកោះរបស់ស្រុកកំណើត “ - ảnh 1
រូបថតVOV

Vovworld-នាថ្ងៃទី១៩ឧសភានៅទីក្រុង​ហាណូយ(ប្រទេសវៀតណាម)ក្រសួងព័ត៌មាន
ផ្សព្វផ្សាយនិងមជ្ឈឹម សមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាមបានបំផុសយុទ្ឋនាការផ្ញើ
សារ”រួមកំលាំងដើម្បីសមុទ្រកោះរបស់ស្រុកកំណើត “យុទ្ឋនាការនេះគឺសំដៅគៀងគរ
ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសគាំទ្រជាទឹកប្រាក់ដើម្បីទិញសម្ភារះបរិក្ខាផលិតទឹកសាប
គ្រឿងប្រើប្រាស់កំសាន្តជូនកងទ័ពប្រជាជននិងអ្នកនេសាទនៅតំបន់ប្រជុំកោះ Hoang Saនិងតំបន់ប្រជុំកោះTruong Saរបស់វៀតណាម។
ក្នុងឱកាសនេះដែរ មជ្ឈឹមសមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាមនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍
វៀតណាមបានជូនប្រាក់ជាង១ពាន់៣រយលានដុងដល់កងទ័ពនិងប្រជាជននៅលើ
ប្រជុំកោះ Truong Sa៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ