ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមទៅជូនពរបុណ្យេតេតកម្មាភិបាលបុគ្គលិកប្រេងរ៉ែ Bach Ho


ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមទៅជូនពរបុណ្យេតេតកម្មាភិបាលបុគ្គលិកប្រេងរ៉ែ Bach Ho  - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមទៅជូនពរបុណ្យេតេតកម្មាភិបាលបុគ្គលិកប្រេងរ៉ែ Bach Ho (Image: VOV)

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ កុម្ភៈ (ថ្ងៃទី ២ ខែទី ១​ តាមច័ន្ទគតិ) ប្រធានរដ្ឋ
វៀតណាម លោក Truong Tan Sang បានទៅជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ
វកអដ្ឋស័ក ២០១៦ បណ្ដាកម្មាភិបាលបុគ្គលិកដែលកំពុងធ្វើការនៅស្ថានីណ៍
 ប្រេងរ៉េ Bach Ho ចំណុះសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័ន្ធវៀតណាម-រុស្ស៊ី
 Vietsopetro។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Truong Tan Sang បានឲ្យដឹងថា៖

        «បទពិសោធន៍លើពិភពលោកបានសឲ្យឃើញថា៖ បណ្ដាប្រទេសសុទ្ធតែ
 មានមូលនិធិស្ថិរភាពតំលៃ។ យើងគប្បីមានយន្តការគ្រប់គ្រងនិងមូលនិធិ
ស្ថិរភាព តំលៃដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនិងថែទាំសំរាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់បុគ្គលិក។
ខ្ញុំមានគោលបំណងថា៖ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Vietsopetro អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លាជានិច្ច
រួមចំណែកពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិង រុស្ស៊ី។»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ