ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានស្នើរឲ្យលើកកំពស់គុណភាពកម្មាភិបាលផ្នែកតុលាការ។

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានស្នើរឲ្យលើកកំពស់គុណភាពកម្មាភិបាលផ្នែកតុលាការ។ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានស្នើរឲ្យលើកកំពស់គុណភាពកម្មាភិបាលផ្នែកតុលាការ។


        VOV-ថ្លែងមតិនៅពិធីបើកបវេសមាកាលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសំរាប់ថ្នាក់
​ដឹកនាំ​តុលាការប្រជាជនថ្នាក់ខេត្ត យោធភូមិភាគនាថ្ងៃទី១២មេសា​នៅ​ទីក្រុង
ហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Truong Tan Sang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សេចក្តី​សំរេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១១បានអះអាងថា​យើង
ត្រូវ “កសាងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៍ស្អាតស្អំរឹងមាំការពារយុត្តិធម៍គោរពនិងការពារសិទ្ធិ
មនុស្ស”។ ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចនេះ ការកសាងជួរកម្មាភិបាលតុលាការមាន
ចំណេះដឹងលើ​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមច្បាប់ពូកែអំពី
ឯកទេសជាដើមជាសំណូមពរចាំបាច់។

        “ផ្នែកតុលាការកំពុងកសាងនិងអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងដឹក
នាំ​គ្រប់គ្រងតុលាការសំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។​ ថ្នាក់រៀននេះជាការចាប់​
ផ្ដើម​ឲ្យកម្មវិធីពោលខាងលើ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដាសមាមិត្តយល់ច្បាស់ការទទួល
ខុសត្រូវ​របស់ខ្លួនសកម្មសឹក្សា។ ក្រោយពីបញ្ចប់ការសឹក្សាបណ្ដាសមមិត្តមាន
ការទទួលខុសត្រូវរួមមតិកសាងបំពេញបន្ថែមឲ្យកម្មវិធី៕”

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ