ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម​មានជំនួបធ្វើការជាមួយអង្គការហយ្យការប្រជាជនកំពូល


(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ធ្នូ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក 
Truong Tan Sang  បានមានជំនួបធ្វើការជាមួយអង្គការ​អយ្យ​ការប្រជាជនកំពូល  អំពីផែនការលាតត្រដាងអនុវត្តការងារក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម​មានជំនួបធ្វើការជាមួយអង្គការហយ្យការប្រជាជនកំពូល  - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម​មានជំនួបធ្វើការជាមួយអង្គការហយ្យការប្រជាជនកំពូល (http://truongtansang.net/)

          ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋ Truong Tan Sang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖​កក្តាសំខាន់ បំផុតរបស់ផ្នែកអយ្យការគឺមិនទុកអោយមានការកាត់ទោសខុសកើតមានឡើង​។ ពិសេសគឺត្រូវធានានាំចេញការជំនុំជម្រុះអោយទាន់ពេលវេលា តាមច្បាប់ មិនអូស
បន្លាយរយះពេលកាត់ទោសដែលធ្វើអោយទុំនុកទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនត្រូវបានថយចុះ៖

          “ បណ្ដារឿងក្តីខាងសេដ្ឋកិច្ច អំពើពុករលួយ បានមានលទ្ធផលសកម្ម​គួរអោយ កត់សរសើរហើយ ប៉ុន្តែនៅមានរឿងក្តីមួយចំនួនត្រូវពន្យាបេល មិនទាន់ម៉ត់ចត់។ ​កម្មាភិបាលទាំងឡាយនៃផ្នែក​អយ្យការត្រូវធ្វើតាមស្មារតីដើម្បីប្រជាជន ធ្វើអស់ពី កម្លាំងកាយចិត្តរបស់ខ្លួន តាម​តួនាទី ​៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ