ប្រារព្ធពិធីបុណ្យវត្ត ហឿង

(VOVWORLD) - ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ ពីខែទីមួយដល់ខែទី៣តាមច័ន្ទគតិជារៀងរាល់ឆ្នាំ ពិធីបុណ្យវត្តហឿងជាពិធី បុណ្យមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យធំបំផុតនៅវៀតណាម ដោយទាក់ទាញ ការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់លាននាក់។

នាថ្ងៃទី៣០ខែមករា (ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦បុណ្យតេត) ពិធីបុណ្យវត្ត ហឿងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅស្រុក My Duc រដ្ឋធានីហាណូយ។ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ ពីខែទីមួយដល់ខែទី៣តាមច័ន្ទគតិជារៀងរាល់ឆ្នាំ ពិធីបុណ្យវត្តហឿងជាពិធី បុណ្យមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យធំបំផុតនៅវៀតណាម ដោយទាក់ទាញ ការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់លាននាក់។

        គណៈចាត់តាំងបានត្រៀមរៀបចំទូកជាង៤០០០ ដើម្បីបម្រើភ្ញៀវទេសចរ ព្រមទាំងមានវិធានការធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់ សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ