ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាមតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍Heritage បេតិកភ័ណ្ឌ២០១៦

(VOVworld)-ការតាំងពិព័រណ៍ Heritage បេតិកភ័ណ្ឌ២០១៦ នឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនាថ្ងៃទី
២៧ធ្នូនៅសារៈមន្ទីរវិចិត្រសិល្បៈវៀតណាម លេខ៦៦ វិថី Nguyen Thai Hoc ក្រុង
ហាណូយ។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះស្ថិតក្នុងពានរង្វាន់រូបថត Heritage បេតិកភ័ណ្ឌ
២០១៦ របស់ទស្សនាវដ្តី Heritage ជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ របស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកថតរូប។
ការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងបានតាំងបង្ហាញរូបថតចំនួន ៣០ ផ្ទាំង និងគម្រងរូបថតមួយ
ចំនួនទៀត រួមទាំងវណ្ណកម្មចំនួន២០ស្តីពីបេតិកភ័ណ្ឌពិភព លោក តំបន់ភាគ
កណ្តាលនៃកម្មវិធី photo tour ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ