ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាមតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍Heritage បេតិកភ័ណ្ឌ២០១៦

ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាមតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍Heritage បេតិកភ័ណ្ឌ២០១៦

(VOVworld)-ការតាំងពិព័រណ៍ Heritage បេតិកភ័ណ្ឌ២០១៦ នឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនាថ្ងៃទី២៧ធ្នូនៅសារៈមន្ទីរវិចិត្រសិល្បៈវៀតណាម លេខ៦៦ វិថី Nguyen ...