ពិធីបើកសាខាទី២នៃមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលវៀតណាម”Chak Angre”

ពិធីបើកសាខាទី២នៃមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលវៀតណាម”Chak  Angre”  - ảnh 1
​វេជ្ជបណ្ឌិតវៀតណាមពិនិត្យ​ព្យាបាលជំអឺដល់ប្រជាជនក្រីក្រ​កម្ពុជា(រូបថត៖Internet)
VOV  -   ​ពិធី​បើកឲ្យដំណើរការសាខាទី២​នៃប្រព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាល​
វៀតណាម​”Chak  Angre” ទើបនឹងប្រព្រិត្តទៅនៅទីក្រុងសមុទ្រ​​ព្រះសីហនុ​​ របស់
កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី​​៩មិថុនា។ ដោយ មានការជួយឧបត្ថម្ភរបស់មន្ទីរ សុខាភិបាល
ទីក្រុងហូជិមិញ​ មន្ទីរពេទ្យត្រូវបានបំពាក់​ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទំនើប​ដូចជាម៉ាស៊ីនកាំរស្មី
X ​ម៉ាស៊ីនថត​​ CT … ក្នុងឱកាសនេះក៏មានកម្មវិធីពិនិត្យ នឹងព្យាបាលជំងឺនឹងចែក
ចាយច្នាំឥតគិតថ្លៃ​ដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកចំនួន ៨០០នាក់ទៀត។​​​វេជ្ជបណ្ឌិត Le
 Ba Hung ថ្នាក់ដឹកនាំប្រព័ន្ធមន្ទីពេទ្យ ពហុព្យាបាល វៀតណាម​”Chak  Angre” បាន
ឲ្យដឹងថា៖ - កម្មវិធីនេះគឺដើម្បីរួមចំណែកចូលក្នុងការកសាងចំណងសាមគ្គីភាព
មិត្តភាពរវាងកម្ពូជានឹងវៀតណាម។​​ក្រោយពីកម្មវិធីនេះ យើងខ្ញុំ នឹងមានកម្មវិធី
ថ្មីជាច្រើនទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ