ពិធីបំផុសចលនាយុវជនរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌របស់លោកប្រធានហូជីមិញ

ពិធីបំផុសចលនាយុវជនរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌របស់លោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 1
ពិធីបំផុសចលនាយុវជនរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌របស់លោកប្រធានហូជីមិញ (Image: VNA)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៩ មិនា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបំផុស
 ចលនាយុវជនរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌របស់លោកប្រធានហូជីមិញលើក
ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៦។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំវៀតណាម លោកស្រី
 Nguyen Thi Nghia ប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ជាណែនាំការប្រឡង ប្រណាំង
នេះបានឲ្យដឹងថា៖ ក្រោយរយៈពេល ២ ឆ្នាំរៀបចំឡើង ការប្រឡង ប្រណាំង
បានរួមចំណែកជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌ របស់
លោកប្រធានហូជីមិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតចំពោះនិស្សីតក្នុង
ដំណាក់កាលថ្មី៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ